Varmt välkommen till Sens Psykoterapi, KBT och utbildning!


- en professionell plats för individuell utveckling genom evidensbaserade psykologiska strategier. Boka din tid idag och låt oss tillsammans arbeta mot dina eller era gemensamma mål


Mina ledord är;

-Ärlighet, tydlighet och värme


TJÄNSTER

Företagsutveckling


Allt förändras med tiden och nya

utmaningar dyker upp. För att en verksamhet ska fungera på bästa sätt behöver alla delar i verksamheten fungera. Man behöver även arbeta i samma riktning som team. Det är viktigt att tidigt och kontinuerligt bedriva utveckling och och förebygga psykisk ohälsa hos de individer som driver  organisationen.  Att lära ut strategier för konfliktlösning genom hjälpsam kommunikation och feedback stärker känslan av närhet, delaktighet och viljan att arbeta tillsammans som team mot företagets mål. Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv handleder jag och identifierar viktiga förändringar som behöver komma till stånd för att nå målen, skapa god arbetsmiljö, förebygga psykisk ohäla poch sjukskrivning samt att hålla  över tid. Sens erbjuder även enskilt samtalsstöd eller krissamtal till anställda inom organisationen som rör arbetsrelaterade eller privata svårigheter som påverkar arbetet. Problemen kan förebyggas innan de växer sig stora.  

Krisstöd och trauma 

Vid akuta situationer erbjuder jag krisstöd där jag är här för att ge dig omedelbar hjälp och vägledning för att hantera svåra situationer. Kristerapi riktar sig till personer som mår mycket dåligt efter traumatiska händelser. Det kan exempelvis gälla dödsfall, rånförsök eller sexuella övergrepp. Tanken bakom behandlingen är att en krisreaktion är något sunt. Krisreaktioner är ”normala reaktioner på onormala situationer”. Efter en svår händelse är det vanligt med stressreaktioner en tid efteråt men för de flesta överlevande avtar reaktionerna. Emellertid kan reaktioner hos vissa individer kvarstå och växa till stora hinder i vardagen.


Individuell terapi

Under individuell terapi fokuserar jag på att hjälpa dig att skapa förståelse för de strategier du haft för att hantera livet samt bearbeta och hantera dina känslor och utmaningar på ett evidensbaserat och stödjande sätt för att nå positiv förändring framåt. Här ingår även idrottspsykologisk rådgivning. Antingen via personligt besök eller via videosamtal.

Områden för individualterapi: ångest/oro, depression, social ångest, fobier som exempelvis sprutfobi och tandläkarfobi, paniksyndrom, stress/utmattning, perfektionism, låg självkänsla, relationsproblem, tvång, sömnproblem, trauma/PTSD, smärta, ådersrelaterade kriser eller stora förändringar i livet.

METODER

SEO OPTIMIZATION

Hamnar 

Schematerapi


Är du rädd för att bli avvisad eller övergiven? Hamnar du gång på gång i destruktiva relationer? Har du ett omåttligt bekräftelsebehov? Har du svårt att sätta gränser och priorirera dina behov? Har du en ensamhetskänsla som inte försvinner hur mycket du än umgås med andra?


 I denna terapiform lägger man extra stor vikt vid negativa, förvrängda scheman som uppkommer tidigt i människors liv. Genom terapinfår man en förståelse för hur dessa mönster uppstått och påverkar än idag samt verktyg för att bryta dessa "gamla" beteenden till ett mer hjälpsamt mönster.

UX & DESIGN

KBT


Är en psykoterapeutisk

behandlingsmetod där vi arbetar med

att förändra tankar-känslor ovh beteendemönster som fungerar

sämre för oss och därmed leder till problem och lidande. Vi kartlägger problemområden och tar reda på

vad som vidmakthåller dessa.


Målet är att utveckla långsiktigt hållbara beteenden, tankar och färdigheter och skapa trygghet i samspel med andra människor.

 ACT


Att agera i linje med dina värderingar.


Inom ACT ryms en mängd tekniker, många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga känslor och tankar vi har.


Genom att lyfta fram vad som är viktigt för dig, dina värderingar, skapar du en riktning för hur du vill leva ditt liv.


OM MIG

Legitimerad psykoterapeut 


-Ärlighet, tydlighet och värme

Ulrika Gräfnings är utbildad Socionom, KBT-terapeut och Leg. psykoterapeut och driver idag Sens Psykoterapi. 


Sens Psykoterapi erbjuder evidensbaserad insiktsbefrämjande terapi för ett brett spektrum av problem och stödjer människor att hitta verktyg för att hantera livets utmaningar och inre konflikter.


Jag tror på dig som människa och arbetar med tydlighet i min terapi för att möljiggöra en förändring. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med utredning, utveckling och psykologisk behandling med barn-ungdomar, vuxna, familjer, parrelationer samt med större organisationer. Jag har en elitidrottarbakgrund och arbetar med idrottsmän som vill öka sin prestation eller som efter förändrade förhållanden, som exempelvis skada, behöver strategier för att se möjligheter utifrån  nya förutsättningar. Jag har drivit eget företag under ca 10 år och har flera års chefserfarenhet från både mindre och större företag. Entreprenörsanda är något som tilltalar mig. Jag är 49 år och har fyra barn mellan 5-20 år. 


Utifrån min specialistutbildning skräddarsyr jag individuella behandlingsupplägg som anpassas efter dina eller gruppens unika behov och mål. Vi kommer tillsammans att utforska och möta problem, för att hitta effektiva strategier som som stöd för att möjliggöra mer hjälpsamma vanor, stärka det positiva, öka glädjen samt utvecklas som person eller organisation.


Jag arbetar under legitimation från socialstyrelsen. Välkomen att

kontakta mig för att boka din första konsultation idag.
Hur går det till?

Terapin erbjuds på mottagningen eller digitalt 


Det första kartläggande samtalet är 90 min och därefter pågår sessionerna i 60 min varannan eller var tredje vecka. Vanligtvis består en behandling av ca 8 sessioner. Terapin råder under sekretess. Jag välkomnar barn, ungdomar och vuxna samt anställda på företag som vill öka teamkänslan eller förebygga psykisk ohälsa eller sjukskrivning. Terapin sker på svenska eller engelska.

KONTAKTA MIG


 
 
 
 
 

Information om mottagningen

unsplash